GGZ PSY-portaal

Wij vinden alle mensen gelijkwaardig, ook al zijn de onderlinge verschillen soms groot. Iedereen zoekt geluk, liefde, erkenning, voldoening, de aspecten die het levenskwaliteit verhogen zoals: gelijkwaardigheid, redzaamheid, participatie en vergroting van eigen oplossingsgerichte vaardigheden.

Iedereen heeft daar evenveel recht op. Dit geldt ook voor mensen die vanwege psychische problemen niet op eigen kracht inhoud kunnen geven aan een gelukkig en zinvol bestaan.

Psy-Portaal richt zich op behoud, herstel en bevordering van de geestelijke gezondheid van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek en van hen die risico lopen deze te krijgen. Samen werken aan groei en herstel is waar Psy-Portaal voor staat. Hierbij ligt het accent op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt.

Psy-Portaal is multicultureel: 80% van de hulpverleners hebben een multiculturele achtergrond en weten wat het betekent om tussen twee culturen in te leven. Binnen het team van Psy-Portaal is een verscheidenheid aan culturele achtergronden vertegenwoordigd. Samen worden de volgende talen gesproken: Engels, Surinaams, Papiamento, Spaans, Duits, Frans, Laos, Hindi en uiteraard Nederlands.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00
Telefoonnummer: 020-3417200

Wilt u een afspraak maken? Bel bovenstaand telefoonnummer of bezoek de website.
Bezoek de website van GGZ PSY-portaal