Arkin

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme spectrum stoornis, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.

Openingstijden: op afspraak
Telefoonnummer: 020-5904444

Wilt u een afspraak maken? Bel bovenstaand telefoonnummer of bezoek de website.
Bezoek de website van Arkin